1-KOOPERATİFNEDİR?

Kooperatif; ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir işletme modelidir.
Kooperatifleri, diğer işletme türlerinden ayıran aşağıda sıralanan yedi temel ilkedir:
• Gönüllü ve herkese açık ortaklık
• Demokratik kontrol
• Ortakların ekonomik katılımı
• Özerklik ve bağımsızlık
• Eğitim, öğretim, bilgilendirme
• Kooperatifler arası işbirliği
• Topluma karşı sorumlu olma

2-NEDEN KADIN KOOPERATİFLERİ

Kadınların iş gücüne katılımı, modern küresel ekonomilerde her açıdan önemli bir meseledir. Türkiye’de kadın kooperatifleri 2000’li yılların başında kurulmaya başlamış ve sosyal kalkınma anlamında çözüm geliştirmekte önemli rol oynamaktadır.

Türkiye’de kadınların kayıtlı ekonomiye katılımı  geleneksel olarak düşük seviyelerdedir.

TÜİK’e göre, kadınlar arasında işgücüne katılma oranı  sadece yüzde 31,5  iken, bu oran Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 51,3’tür.

Bununla birlikte, özellikle üniversite eğitimi almış kadınları katkısı ile, ülkenin kentsel alanlarında kadınların işgücüne katılımı yüzde 50’ye çıkmıştır.

Dünya Bankası Türkiye’de bu rakamın daha yukarı seviyelere çıkarılmasına ve hem aile yaşamında hem de ekonomide kadınların karar verme süreçlerindeki rollerinin  arttırılmasına yardımcı olmak için Türkiye ile birlikte çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye’de kadınların kooperatif kurmalarının  temel sebepleri arasında; istihdam sağlamak, sosyal anlamda  yetkinleşmek ve karşı karşıya oldukları zorluklar için ortak çözümler bulmak yer almaktadır.

Tüm ekonomik sistemlerde kadınların iş yaşamı ve iş gücüne katılımı bakımından dezavantajlı oldukları kabul edilmektedir. Kadının ekonomik faaliyette riski az ve sosyal yaşamda daha etkin olmasını sağlayacak en önemli yöntem kooperatifçiliktir.

Ülkemizde ise konuya en kapsamlı şekilde, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda ortaya konulan “Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulması” hedefle yaklaşılmıştır. Bu hedefe ulaşabilmek için; başka bir işte çalışma olanağı olmayan kadınlarımızın kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri teşvik edilerek, çalışma, üretme ve pazarlama imkânlarının artırılması, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yapılması gibi tedbirler yer almaktadır.

Özellikle ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerine iş alanı yaratmak konusunda sıkıntılar yaşayan ve dezavantajlı grup olarak değerlendirilen kadınların, ekonomik hayata katkılarının artırılması ve sosyal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için uygun modellerden birinin kooperatifçilik olacağı değerlendirilmektedir.
İster toplumsal yarar ister istihdam yaratmak isterse üretim yapmak amacıyla kurulmuş olsunlar, kooperatifler her durumda kadınlar için bir etkileşim ve dayanışma imkân sağlamaktadır. Kooperatif çatısı altında farklı yeteneklere sahip kadınların bir araya gelerek ortak bir kapasite oluşturabilmeleri, ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına büyük faydalar sağlayacaktır.

Bu bağlamda, ekonomik yönden ayakta durabilen kadınlar ailesine, yaşadığı toplumsal çevreye ve ülkesine daha faydalı bir birey olarak toplumsal hayatta hak ettiği yeri alabilecektir. Dolayısıyla kooperatifler, özellikle kadınların, bulunduğu toplumda ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlamalarında önemli bir işletme modeli olarak değerlendirilebilir.

Bu düşüncelerden hareketle Kooperatifçilik Eylem Planına ve dolaysıyla kadın istihdamına katkı vermek ve  kadınımızın sosyal yaşamda görünür hale gelmesine sağlamak amacıyla AHİLİK FELSEFESİNE gönül vermiş arkadaşlarımızla birlikte AHİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİNİ 2023 yılında kurmuş bulunmaktayız.

KURUCULARIMIZ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

1- GÜLCAN ŞİMŞEK ÇAVUŞ/İŞ KADINI

2- FİLİZ ERKOCA/KAMUDA MÜDÜR

3- NİLAY ALTUN/ÖZEL SEKTÖRDE MÜDÜR

4-NERMİN HENDEK/KIRŞEHİRLİ DERNEKLER FEDERAYONU KADIN KOLLARI BAŞKANI

5-ŞÜKRİYE CANBULAT/VERGİ MÜFETTİŞİ

6-MEHTAP MERT/KIRŞEHİRLİ SANAYİCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

7-SİBEL YURTYERİ/ÖĞRETMEN-PROJE HAZIRLAMA UZMANI

8-SULTAN ŞAHİN/İŞ KADINI