KOOPERATİF TV

1

Sene

4

Proje

7

Kardeş Kooperatif

1

Üst Birlik

AHİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE KOOPERATİFİ

Proje Akademisi

2012’de yayımlanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planında göre yer alan önemli sorunlar arasında kooperatif yöneticilerin işletme bilgi ve tecrübesinin yetersiz ve kurumsal yönetim ilkelerine uymamaları bulunmaktadır.

Bu da kooperatiflerin gelişmesini önlemekte, rekabet gücünü düşürmekte, hizmet kapasitesini azaltmaktadır.

Kooperatiflerin karşı karşıya olduğu bu sorunları çözmenin yolu, onlara sistemli ve ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmetleri sunmak üzerek kooperatifimiz ve kuracağımız üst birlik üyelerine hizmet etmek üzere KOOPERATİF PROJE AKADEMİSİ Kurulmuştur.

Bu kapsamda; Kooperatiflerin karşı karşıya olduğu bu sorunları çözmenin yolu, onlara sistemli ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetim danışmanlığı, mali danışmanlık ve proje danışmanlığı hizmetleri sunmayı hedeflemekteyiz.

İletişim