HABER, Uncategorized

ÜST BİRLİK

ÜST BİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

KOOPERATİF; “ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır.”

Bu tanımda kooperatiflerin temel değerleri kendi kendine yardım, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet, dürüstlük ve dayanışma olarak sıralanmaktadır.

Bu değerler AHİLİK felsefesi ve değerleriyle örtüşen değerler olarak karşımıza çıkmaktadır

AHİLİK felsefesi sosyalist ve kapitalist ekonomi anlayışından arklı bir şekilde insan odaklı olup, kaliteli üretimi ve helal kazancı ön planda tutan helal kazancı benimsemiştir. AHİLİĞİN en belirgin özelliği üretmektir.

Her AHİNİN üretim yapması, meslek edinmesi ve ürettiği katma değer ile toplumun gelişip büyümesine katkı sunması esastır.

Bunu yapar iken ahlaki değerleri, mesleki kalite ve meslek etiğini önde tutmaktadır.

Bu anlamda AHİLİĞİN gayesi; zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ilişkiler kurarak herkesin hukukunu korumak ve ahlaklı bir ekonomik düzen getirerek toplumsal huzuru sağlamaktır.

Anadolu’da ticaret erbabının yaşattığı AHİLİK, Dünyaya örnek olacak insani değerleri ve uygulama örneklerini içinde barındırmaktadır.

Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak ifade edilen birçok kavram AHİLİK Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir.

Anadolu’da kök salarak, varlığımızı yüzyıllar boyunca devam ettirdiğimiz bu topraklarda, Müslüman-Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden en önemli yapı taşlarının başında AHİLİK kurumu gelmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin mayasında AHİLİK vardır.

Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır AHİLİKTİR.

Dünya genelinde bir milyardan fazla insan kooperatif ortağıdır, üç milyar insan geçimini kooperatif kanalıyla sağlamakta ve kooperatifler çok uluslu şirketlerden % 20 daha fazla istihdam yaratmaktadır.

Sonuç olarak kooperatif işletmeleri, sosyal sorunların çözümüne, sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesine, daha adil gelir ve servet dağılımına katkı sağlamaktadırlar. Tüm ekonomik sistemlerde kadınların iş yaşamı ve iş gücüne katılımı bakımından dezavantajlı oldukları kabul edilmektedir. Kadının ekonomik faaliyette riski az ve sosyal yaşamda daha etkin olmasını sağlayacak en önemli yöntem kooperatifçiliktir.

Bu nedenle tarafımızdan kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri kurulmaya başlanılmış ve nihayetinde de ÜST BİRLİK kuruluşu tamamlanmıştır.

Ahilik ve Kooperatifçilik konusunda yukardaki açıklamalardan hareketle kurmuş olduğumuz kadın kooperatifleri üst birliğinin adı;

“ANADOLU AHİLERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ”

Olarak özenle seçilmiştir.

Kırşehir’den çıkıp tüm Anadolu’ya yayılan AHİLİK FELSEFESİNİ temel alarak kurulan Anadolu Ahileri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği bünyesindeki kooperatiflerde özenle seçilmişler ve aynı gaye etrafında bir araya gelmişlerdir.

Üst Birlik  AHİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ başkanı olan sayın GÜLCAN ŞİMŞEK ÇAVUŞ başkanlığında kurulmuş olup; Birlik üyesi kooperatifler ve başkanları aşağıdaki gibidir.

1- AHİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ-GÜLCAN ŞİMŞEK ÇAVUŞ

2-SİNCAN AHİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ-SULTAN ŞAHİN

3-ASULA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ-ŞENAY gürel bülbül

4- ANGORA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ-SİBEL YURTYERİ

5- KAMAN KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ- CANAN ÜNAL

6- HÜMA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ- SEMRA ÇİFTÇİ

7- BAYBURTLU BACILAR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ- FERYAL HAŞLAK

Kurulan ÜST BİRLİK bünyesinde oluşturulan PROJE AKADEMİSİ ile üye kooperatiflere HİBE PROJELERİ yazılmaya başlanılmıştır.

Bu kapsamda;

1-Kaman Kadın Kooperatifi için Ahi  Kalkınma Ajansından alınan destek ile “Kaman Ceviz Soyma, Kırma, Paketleme ve Entegre Üretim Tesisi” kuruluş süreci başlatıldı.

2-Hüma Kadın Kooperatifi için Orta Karadeniz  Kalkınma Ajansından alınan hibe ile Çörek Otu Yağı Sıkma işlemi başta olmak üzere “Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi” kuruldu.

3- Kurucumuz olan Bayburtlu Bacılar Kooperatifi için DOKAP a TARHUN OTU ile ilgili proje hazırlanarak sunulmuştur

4- Birlik üyesi diğer 4 kooperatif için Ticaret Bakanlığı KOPDES projesine toplam 41 ayrı makineden oluşan ortak üretim hattı projesi sunuldu

Bu projelerin detayları başka bir yazımızın konusu olacak olup yapılan projeler diğer kadın kooperatiflerine örnek olacak mahiyette çalışmalar olarak karşımıza çıkaktadır.

Bunların yanında Birlik Başkanı tarafından kooperatifçilik konusunda daha önce oluşturulmuş olan;

1-  KOOPERATİF OKULU (www.kooperatifokulu.com)

2- KOOPERATİF TV YOUTUBE KANALI

İle iş birliği içinde kooperatiflere ücretsiz olarak mevzuat konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Keza başarılı kadın kooperatiflerinin çalışmalarına KOOPERATİF TV de yer verilmesi planlanmıştır.

Son olarak kurulan ÜST BİRLİK yakın zamanda Ticaret Bakanlına Zorunlu Hizmet İçi Kooperatifçilik Eğitim Yetkisi için başvuru yapmaya hazırlanmaktadır.

Üst birliğin web sitesi www.anadolukadinkooperatifleribirligi.com olarak alınmış olup yapım aşamasındadır.

Ülkemize, Milletimize ve kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir